Vijesti

Što Hrvatska može naučiti od Bugarske po pitanju zakona o kockanju

Hrvatska je, kako je svima poznato, 2019. provela ISP zabranu prema online kladionicama. Kasnije su se uključila i casina. U isto vrijeme, teoretski postoji mogućnost za dobivanje licence, ali je ministru financija dato diskretno pravo da odluči hoće li kome dodijeliti licencu. Kako nam kažu naši prijatelji s web stranice https://winbig.bg, u Bugarskoj je situacija jako drugačija.

Naime, i oni su uveli zabranu još 2012. godine, a čak su imali i licence koje je mogao dobiti svaki operater koji pristane na to da mu se oporezuje 15% ukupnog prometa – što je drakonski porez. Naravno, nije bilo previše zainteresiranih, jer je skoro nemoguće održati biznis uz ovakvu stopu poreza. Mi imamo manipulativne troškove 5% koje snosi igrač, a Bugari su ovdje imali “manipulativne troškove” 15% koje bi trebao snositi operater. Oni operateri koji su bili bez licence (a to su svi) su nadodavani na listu ISP zabrane kakvu i mi imamo.

2013. godine se dogodilo nešto što je zanimljiv slučaj u regulaciji kocke u svijetu, jer je vlada uvidjela svoju grešku. Ne događa se to često.

Tada su odlučili promijeniti porez, i umjesto 15% na ukupni promet, porez je postao 20% na netto profit. To je razumna stopa poreza kakvu imaju i normalne kompanije, a osim toga se licenca plaća jednokratno €50.000. Mala digresija – u Velikoj Britaniji cijena licence nije jednokratna, već se mora obnoviti svake godine. To daje regulatorima i dobar način da nekome ne obnove licencu ako je taj korak potreban.

Već sljedeće godine, 2014., je Bugarska uprihodovala 40 milijuna eura na ime poreza i naknada za licence, što je odličan rezultat. S obzirom da se operaterima nastavio nuditi adekvatan pravni okvir za funkcioniranje, ovaj iznos je rastao svake sljedeće godine, i danas ubacuje jako puno novca u državnu blagajnu svake godine. Osim toga, licenciranje daje državi šansu da nadgleda poslovanje kompanije i kontrolira mnoge važne procese kao što su zaštita podataka, kako se operater odnosi prema osobi koja je ovisna o kocki, i slično. Bez licence toga nema.

Za razliku od Bugarske i sličnih zemalja koje nude licence i pravni okvir za normalno funkcioniranje, Hrvatskoj profit i dalje izmiče. Ljudi se i dalje klade i kockaju online, i to se ne može spriječiti ISP zabranom. Vlast živi u uvjerenju da su ovim korakom zabrane poboljšali status Hrvatske Lutrije, ali to kao prvo nije istina, a kao drugo to je potpuno pogrešan put koji državu (sve nas) košta puno novca u izmaklom profitu od licenci i poreza na dobit.